Konfigurator
jest pusty
 

Ścieżki edukacyjne

W ramach programu WFOŚiGW realizujemy inwestycje na terenie szkół, gmin pt Terenowe Bazy Edukacyjno-Dydaktyczne.

Celem programu jest podniesienie świadomości ekologiczno-przyrodniczych wśród uczniów oraz budowanie odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.
Ścieżki ekologiczne aktywne oraz gry ekologiczne zewnętrzne mają na celu połączenie aktywności fizycznej dziecka z nauką o ekologii.

Zakres edukacji ekologicznej obejmuje takie tematy jak:
– fauna
– flora
– ekologia

Oferujemy bogaty asortyment edukacyjny zawierający: tablice edukacyjne, gry edukacyjne, ścieżki sensoryczne, witacze, ławki, kosze na śmieci itp.
Cały asortyment wykony jest w oparciu o surowce naturalne.

Ścieżki ekologiczno- edukacyjne mają na celu wyrobienie u Dzieci i dorosłych nawyku obcowania z przyrodą, doskonalenia umiejętności prowadzenia obserwacji i badań środowiska przyrodniczego. Kąciki edukacyjne w oparciu o tablice dydaktyczne, gry interaktywne oraz zestawy doświadczalne przyczyniają się bezpośrednio do poszerzenia wiedzy z edukacji ekologicznej. Edukacja ekologiczna służy rozwijaniu wrażliwości na problemy środowiska i kształtowanie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Utworzona infrastruktura terenowa uatrakcyjnia sposób przekazywania wiedzy na temat proekologicznych postaw i zachowań Dzieci i młodzieży.

Żywa lekcja przyrody przynosi zdecydowanie większe efekty dydaktyczne oraz podnosi motywację młodzieży do dostrzegania tego, co wokół nas wartościowe. Ścieżka ekologiczne są wykorzystywane do celów edukacyjnych, a także jako miejsce do rekreacji uczniów.