Konfigurator
jest pusty
 

Radosna Szkoła

Opis i podstawowe założenia programu „Radosna Szkoła – place zabaw”

Zamieszczone poniżej informacje odnoszą się do szkolnych placów zabaw wykonanych w latach 2009-2014, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 112 z dn. 07.07.2009r. w sprawie Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna Szkoła. Zgodnie z wytycznymi MEN szkolny plac zabaw miał: „umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach”.

Program umożliwiał uzyskanie przez JST dofinansowania z budżetu Państwa w wysokości 50% wartości realizowanego lub modernizowanego placu zabaw w przedziałach do  127,7 lub 230,9 tys. zł. w zależności od wielkości placu, tj. do 240 lub 500 m2.

Wymogami MEN, gwarantującymi uzyskanie właściwego poziomu bezpieczeństwa placów, było obligatoryjne zastosowanie poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej oraz techniczny odbiór placu zabaw przez desygnowanego audytora MEN.

BBU Edukacja zrealizowała wiele placów zabaw w ramach programu Radosna szkoła. Zdjęcia części z nich prezentowane są w Galerii realizacji Placów zabaw.