Konfigurator
jest pusty
 

Nawierzchnia bezpieczna. Znaczenia nawierzchni na placach zabaw zazwyczaj się nie docenia. Jest ona pierwszym elementem, z którym dziecko ma kontakt po wejściu na teren zabaw. Musi gwarantować pełne bezpieczeństwo użytkownikowi. Najwięcej wypadków na terenach zabaw dla dzieci (i to najgroźniejszych) jest spowodowanych zastosowaniem niewłaściwych nawierzchni. Przyjmuje się, że jest to przyczyna około 60% wszystkich wypadków dzieci na placach zabaw. Nie wolno bagatelizować tego elementu i bezwzględnie należy zadbać o bezpieczeństwo bawiących się dzieci.

Norma określa, że nawierzchnia amortyzująca upadki powinna być umieszczona na całym obszarze potencjalnego upadku, pod każdym urządzeniem do zabaw o wysokości swobodnego upadku powyżej 60 cm co powoduje, że konieczność gwarantowania bezpieczeństwa stanowi istotny składnik kosztowy placu zabaw.

Najczęściej stosowane rodzaje nawierzchni:
Granulat gumowy
Wióry
Luźny żwir
Piasek
Tworzywa sztuczne
Trawa
Grunt
Kostka drewniana
Żwir (tłuczeń)
Bitum
Beton

Omówieniem parametrów i właściwości poszczególnych nawierzchni zajmiemy się w najbliższym czasie.