Konfigurator
jest pusty
 

Ile powinien kosztować plac zabaw? Co i w jakim stopniu generuje koszty?

Istotą placu zabaw są urządzenia zabawowe, stanowiące koszt podstawowy, które w zależności od swojej konstrukcji mają zdefiniowane przez producenta wymagane strefy bezpieczeństwa i maksymalne wysokości upadku.

Elementem uzupełniającym plac, wynikającym z norm bezpieczeństwa i generującym koszt dodatkowy jest nawierzchnia bezpieczna placu wraz z podbudową. Strefy bezpieczeństwa urządzeń definiują bezwzględnie wymagany obszar nawierzchni a wysokości upadku wyznaczają jej zdolność absorpcyjną, czyli jakość.

Kosztem dodatkowym jest mała architektura (ławki, kosze na śmieci, regulamin) oraz opcjonalnie ogrodzenie.

Wieloletnie doświadczenie wskazuje, że przy prawidłowo zaprojektowanym placu zabaw (optymalne, zgodne z zasadami bezpieczeństwa zagęszczenie urządzeń zabawowych) udział kosztów może wynosić:

Przy zastosowaniu nawierzchni mineralnej:
76% – urządzenia
17% – nawierzchnia
7% – mała architektura

Przy zastosowaniu nawierzchni syntetycznej:
51% – urządzenia
45% – nawierzchnia
4% – mała architektura

Powyższe proporcje wystąpią przy zastosowaniu urządzeń stalowych. Urządzenia z drewna klejonego mogą być do 20% droższe a z drewna rdzeniowego nawet około 25% tańsze od stalowych. Zobacz jednak jak drewno rdzeniowe może wyglądać po trzech latach eksploatacji – zobacz Fot. 01.
W rozdziale FAQ piszemy dlaczego drewna rdzeniowego należy unikać.