Konfigurator
jest pusty
 

Dziesięć najbardziej niebezpiecznych i najczęściej wykrywanych nieprawidłowości na placach zabaw

Niewłaściwa nawierzchnia

Rodzaj zastosowanej nawierzchni zależy od wysokości swobodnego upadku. Pod urządzeniami należy kłaść nawierzchnie miękkie o odpowiedniej amortyzacji upadku dziecka, np. pole wiórowe, żwirkowe lub piaskowe bądź też nawierzchni´ syntetyczną.

Brak lub niewłaściwe zakotwiczenie urządzeń

Aby zapobiec przesuwaniu, przechylaniu lub wywracaniu urządzeń i zachować wokół nich strefy bezpieczeństwa, powinny one być trwale związane z podłożem.

Brak regularnych przeglądów i konserwacji

Urządzenia bez nadzoru i bieżącej konserwacji mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Dotyczy to szczególnie urządzeń mobilnych, takich jak huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, bujawki, które są najbardziej niebezpieczne, a jednocześnie najczęściej używane przez dzieci na każdym placu zabaw.

Brak zachowania stref minimalnych

Wokół każdego urządzenia na placu zabaw musi być zachowana bezpieczna strefa, w której nie może się znaleźć inny element.

Niewłaściwe wymiary otworów grożące zakleszczeniem

W wyposażeniu placów zabaw nie można stosować otworów o średnicy: 8-25 mm, 30-80 mm, 110-230 mm, gdyż dziecko może w nich zaklinować palce, rękę, głowę ´ lub inna część ciała.

Błędy w fundamentowaniu

Zbyt płytkie zalewanie fundamentów lub przykręcanie sprężyn bujaków bezpośrednio do fundamentu grozi ich wyrwaniem.

Brak odpowiednich zabezpieczeń w karuzelach

Brak osłon w karuzelach tarczowych, odpowiedniego zabezpieczenia krzesełek, brak ograniczenia prędkości obrotowej urządzenia jest częsta przyczyna niebezpiecznych zdarzeń.

Drewno w bezpośrednim kontakcie z gruntem

Niedopuszczalne jest zakopywanie lub betonowanie bezpośrednio w gruncie drewnianych elementów. W takich warunkach drewno szybko gnije, traci wytrzymałość mechaniczna i może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Korozja elementów metalowych

Zaniedbane, skorodowane urządzenia metalowe maja obniżoną wytrzymałość i stanowią zagrożenie.

Brak regulaminu i oznaczenia urządzeń

Regulamin powinien określać zasady użytkowania placu zabaw oraz informować o zarządcy terenu. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna podawać informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą wyprodukowano urządzenia.