Konfigurator
jest pusty
 
Infolinia: 22 658 15 15

-Istotnym i niepowtarzalnym elementem jest opracowanie koncepcji stosowania i rozmieszczania urządzeń zabawowych,

– używamy urządzeń ciekawych i lubianych przez dzieci,

– rozmieszczamy urządzenia zgodnie z normami bezpieczeństwa wykorzystując przy tym do maksimum obszar nawierzhni bezpiecznej,

– Kwestię bezpieczeństwa produktów stawiamy na pierwszym miejscu. Wyposażamy nasze place wyłącznie w certyfikowane urządzenia renomowanych producentów.

– Nie jesteśmy producentem urządzeń dlatego nie jesteśmy zobligowani do oferowania konkretnych urządzeń tylko staramy się obiektywnie i profesjonalnie dobierać najlepsze z rynku stosownie do potrzeb i życzeń Zamawiajacego.

 

W prostych słowach: W obu przypadkach Zamawiający musi określić budżet i funkcjonalności jakie chce widzieć na placu zabaw czyli koncepcję zadania. Wystarczy, że ktoś profesjonalnie przełoży koncepcję na papier i nada temu kształt, o którym Zamawiający powie; „o tym właśnie myślałem” i to już jest Program Funkcjonalno – Użytkowy. Posiadając Program, w konkursie ofert lub przetargu można wyłonić wykonawcę, który zrealizuje inwestycję w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Czyli po co wydawać na projekt? Program Funkcjonalno – Użytkowy skonsultujemy za darmo, projekt sporządzi wykonawca w ramach realizacji zadania a za zaoszczędzone środki można dokupić dodatkowe urządzenie. Formuła realizacji inwestycji jest zatem oczywista.

Podbudowa betonowa jest kosztowo porównywalna z mineralną i ma szereg zalet takich jak: trwałość, nieodkształcalność powierzchni, możliwość mocowania urządzeń bez konieczności wkopywania prefabrykatów, niwelowanie efektu wysadzinowego, możliwość wymiany nawierzchni bez konieczności powtórnego wykonywania podbudowy. Przy stosunkowo niewielkich powierzchniach placów zabaw, spadki do 1,0% doskonale odprowadzają wodę.

Natomiast podbudowa mineralna ma listę wad takich jak: wygniatanie się kolein w ciągach komunikacyjnych placu, podnoszenia się krawędzi płyt nawierzchni na skutek przemieszczania się kruszyw, z tendencją do powiększania się szczelin pomiędzy płytami i porastania traw. W przypadku nawierzchni wylewanych – pękania i rozwarstwiania się połączeń pomiędzy kolorami. W przypadkach ekstremalnych możliwe są nawet takie sytuacje jak na załączonych fotografiach – zobacz Fot. 01, 02.