Konfigurator
jest pusty
 

Ruchomy alfabet

Na każdej karcie znajduje się rysunek, litery drukowane: wielka i mała oraz schemat wyrazu przedstawiający ilość głosek. Korzystanie z kart pomaga w ćwiczeniach: zapamiętywania i przypominania kształtów i nazw poszczególnych liter, odtwarzania ze wzoru a następnie z pamięci, uświadomienia sobie, że niektóre głoski o tym samym brzmieniu mają różny znak graficzny, rozpoznawania wielkich i małych liter, rozumienia znaczenia przeczytanych wyrazów. Bawiąc się dziecko szybciej i w bardziej przystępny sposób opanuje umiejętności czytania i pisania. – 78 kart – wym. 7,5×7,5cm

Cena: 43,00 z

Specyfikacja

KodBBU0557